Zdobení oděvů – kategorie pro střední školy

Ozdobit oděvy lze nejrůznějšími způsoby a technikami. Těšíme se proto na plno originálních nápadů na prezentovaných kolekcích.

V kolektivu nebo samostatně navrhněte a realizujte módní kolekci, ve které využijte tradiční či netradiční metody zdobení oděvů. Provedení a výrobní materiály (oděvní i neoděvní) modelů v kolekci a jejich počet jsou zcela v kompetenci autora/autorů.

Kolekci si v den konání soutěže předvedou sami autoři nebo jimi (příp. odpovědnou osobou) určení modelové a modelky na přehlídkovém mole, načež bude ohodnocena porotou.

Podrobné informace

Vyhlášení kategorií pro střední školy
+ podmínky účasti

Přihlášení

Nejzazší termín podání přihlášek: 31. 5. 2023

Kolekce přihlašujte v soutěžním informačním systému ModelIS.

  1. Pokud jste ještě se systémem nepracovali, klikněte na odkaz výše a dále zvolte možnost [Otevřít registrační formulář]. Tam vyplňte požadované údaje, další informace poté dostanete do e-mailu.
  2. Pokud jste již se systémem pracovali, přihlaste se do něj pomocí svých údajů a následně vytvořte novou přihlášku do soutěže.

Účast je zpoplatněna částkou 200,- Kč za jednu kolekci. Počet přihlášených kolekcí je neomezený.

K přihlášce je nutno dodat hudbu ve formátu MP3 a jednu až tři fotografie kolekce (více informací v podmínkách účasti).

Nejzazší termín zaslání hudby a fotografií: 1. 9. 2023


Ročník 2023

Další kategorie pro střední školy: