Historie

Oděv a textil, Liberec je soutěž, která navázala v roce 2014 na svého předchůdce ze 70. a 80. let minulého století Mladý módní tvůrce ZENIT. Nápad na znovuoživení módní soutěže v Liberci dostaly v roce 2013 organizátorky Ing. Alena Benešová a Ing. Jana Kočí. Jak již bylo zmíněno, nová soutěž započala v roce 2014 (konkrétně 24. září), a navázaly na ni dva další úspěšné ročníky. Do roku 2016 se soutěž konala pod hlavičkou SPŠ textilní v Liberci. Od roku 2017 převzal pořadatelskou štafetu Spolek pro pořádání soutěže Oděv a textil, Liberec. Ten zorganizoval již šest ročníků a plánuje soutěž dále rozvíjet.

Informace o jednotlivých ročnících pořádaných spolkem:

Předchozí ročníky pořádané SPŠ textilní v Liberci: