Historie

2013
Obnova tradice

S nápadem na obnovu soutěže pro mladé módní návrháře ve městě pod Ještědem přišli v roce 2013 pedagogové a žáci SPŠ textilní v Liberci – v čele s Alenou Benešovou a Janou Kočí. Chtěli tak navázat na tradici soutěže Mladý módní tvůrce ZENIT ze 70. a 80. let minulého století, jejíž české kolo se právě v Liberci konalo.

2014
6. březen
Vyhlášení projektu

V březnu 2014 vyhlásila SPŠ textilní v Liberci první ročník souteže Oděv a textil s podtitulem Bez textilu by nebylo oděvu. Střední školy se mohly hlásit do kategorií I technická textilie nás dokáže obléknout a Taková (takový) jsem já. Novinkou mezi podobnými soutěžemi byla kategorie pro základní školy (nejen) z Libereckého kraje.

24. září
První soutěžní den

24. září 2014 se poprvé uskutečnila soutěž Oděv a textil, Liberec. Předvedeno bylo tehdy 40 kolekcí ve třech kategoriích a zúčastnilo se 15 škol (z toho 6 základních). Program se konal v budově M v areálu kolejí Technické univerzity v Liberci. Z kapacitních důvodů byl ale již následující rok přesunut do větších prostor. Některé charakteristiky představené již v 1. ročníku si ale soutěž zachovává do dnešních dní.

více informací

2015
24. září
Druhý soutěžní den

Přesně po roce se soutěž Oděv a textil uskutečnila podruhé, tentokrát již v tehdy zcela nových prostorech budovy G TUL. Organizátoři zaznamenali významně vyšší počet účastníků než před rokem. Na přehlídkovém mole se vystřídalo na 60 kolekcí, a to v kategoriích Tvoříme z textilu (základní školy), Mileta nás obléká a Můj styl (střední školy). Kategorii Mileta nás obléká zaštítila společnost MILETA a.s., která soutěžícím poskytla materiál. Kulturní vložku zajistil svým vystoupením zpěvák Sebastian.

více informací

2016
15. září
Třetí soutěžní den

Potřetí se soutěž konala opět v budově G Technické univerzity v Liberci (zde zaujala již stálou pozici) a mladí návrháři pro ni připravili celkem 70 kolekcí. Základní školy soutěžily v kategorii Tvoříme z textilu. Kategorie pro střední školy byly poprvé tematicky rozděleny (Příroda nás obléká, V zrcadle doby, Horečka sobot noci). Zároveň se vrátil i motiv tvorby z technických textilií, a to v kategorii Kouzlo technické textilile. Tu zaštítila společnost JUTA a.s.

Od tohoto roku soutěžním dnem pravidelně provází moderátorka Lucie Fürstová.

více informací

4. listopad
Vznik spolku

V listopadu 2016 vznikl Spolek pro pořádání soutěže Oděv a textil, Liberec, který převzal od SPŠ textilní pořadatelskou štafetu. Ta je od té doby spolu s Fakultou textilní Technické univerzity v Liberci stálým partnerem spolku.

Zároveň byla spuštěna první samostatná webová prezentace soutěže.

2017
5. leden
Hlasování o kategoriích

První novinkou ve 4. ročníku bylo to, že sami soutěžící mohli ovlivnit skladbu vyhlášených kategorií pro střední školy. Anketa probíhala na webu soutěže od 5. do 27. ledna 2017.

Obdobné hlasování ovlivňovalo kategorie středních škol až do 9. ročníku.

21. září
Čtvrtý soutěžní den

Ani v prvním ročníku pořádaném spolkem nechyběla kategorie Tvoříme z textilu pro základní školy. Střední školy si mohly vybrat kategorii vyhlášenou s Jitkou Klett, která dodala soutěžícím látku s autorským potiskem (téma bylo Multikulturalismus v oděvní tvorbě); nechyběly ale ani kategorie vzešlé z hlasování: Luxus a ryzí ženskost (odrážela tehdejší výročí 70 let od založení první firmy Christiana Diora), Letem světem a Nepovinná četba. Prezentace se dočkalo 72 kolekcí.

více informací

15. listopad
Oděv a textil na Pražském hradě

Kolekce Respect ze SUPŠ Karlovy Vary, která zvítezila v kategorii vyhlášené s Jitkou Klett, byla uvedena v rámci exkluzivní přehlídky JITKA KLETT | Prague Castle Fashion show konané 15. listopadu 2017 na Pražském hradě.

21. listopad – 1. prosinec
První výstava

Od 21. listopadu do 1. prosince 2017 probíhala v Domě česko-německého porozumění v Jablonci nad Nisou doprovodná výstava Oděv a textil, Liberec, kde byly vystaveny vybrané modely a fotografie kolekcí předvedených na soutěži.

Součástí akce byl i workshop textilních technik nazvaný Tvoříme s vlnou s vánoční tematikou.

2018
11. leden
Made in Jablonec

Spolek, který podporuje mladé talenty, pomohl talentované návrhářce Zuzaně Doudové zúčastnit se prestižní akce Made in Jablonec 2018, jejíž premiéra se konala 11. ledna 2018. Zuzka vytvořila nádherné futuristické modely, které neméně krásnými šperky doplnily designatérky Martina Bartůňková a Jaroslava Hlaváčová z firmy FaBOS.

video

18. září
Pátý soutěžní den

5. ročník přinesl novinku v podobě druhé kategorie pro základní školy, a sice Módní kresby. Tématem byla Móda kosmického věku a ihned se začala těšit velké oblibě. Samozřejmostí byla tradiční kategorie základních škol, jejíž název byl upraven na Tvoříme nejen z textilu. Střední školy soutěžily v kategorii vyhlášené s Nadací Preciosa na téma Hravá dokonalost a dále v tématech Ne, nejsem štíhlá, Člověk jako součást přírody a Sen. Soutěže se zúčastnilo 96 žáků se svými návrhy v Módní kresbě a předvedeno bylo 55 kolekcí.

více informací

4. – 26. říjen
Druhá výstava

V rýnovickém Domě česko-německého porozumění se v říjnu 2018 uskutečnila druhá a zatím poslední výstava Oděv a textil, Liberec. Hlavní část expozice tvořily obrázky zaslané do kategorie Módní kresba. Stejně jako předchozí rok ale nechyběly ani některé modely základních škol a fotografie ze soutěže.

2019
17. září
Šestý soutěžní den

V 6. ročníku zůstalo shodné složení kategorií pro základní školy; Módní kresba se tentokrát nesla v duchu Přírodních živlů. Pro střední školy byla připravena kategorie vyhlášená s módní stylistkou Klárou Klempířovou a její Akademií stylu & módy (téma Muzika & styl & móda) a dále kategorie Móda sametové revoluce, Ženy nosí kalhoty a Když šaty vyprávějí. K vidění bylo 63 kolekcí.

více informací

2020
Covid

Koronavirová pandemie přerušila plánování sedmého ročníku soutěže.

2021
12. červen
Vyhlášení Módní kresby

Pokračující pandemie neumožnila ani realizaci plnohodnotného osmého ročníku soutěže. Vyhlášena byla pouze kategorie Módní kresba s tématem Barvy, a to za roky 2020 i 2021 (omezený sedmý a osmý ročník).

výsledková listina

2022
14. září
Devátý soutěžní den

Po dvou letech se mohla soutěž konečně uskutečnit v plném rozsahu. Opomenuty nebyly kategorie Tvoříme nejen z textilu a Módní kresba, tentokrát na téma Maškarní. Stejnojmennou kategorii pro střední školy zaštítila společnost MITOP Mimoň, další kategorie vzešly z hlasování: Monte Carlo, Stín a Street Couture. Prezentace se dočkalo 71 kolekcí od mladých návrhářů ze základních i středních škol. Rekordní počet, tedy celkem 6 cen si do Kladna odvezla tamní Střední škola designu a řemesel.

více informací

30. září
Nový web

Spuštěna byla nová a přehlednější webová prezentace soutěže a spolku. Její součástí je soutěžní informační systém ModelIS, který mj. umožňuje školám i organizátorům snadnější správu přihlášek.

2023
8. září
Desátý soutěžní den

Kromě tradičních kategorií pro základní školy byly v 10. ročníku vyhlášeny kategorie Ze starého nové, Zdobení oděvů, Santiniho baroko v oděvu a Pocta Vivienne Westwood. Přihlášeno bylo 76 kolekcí zhotovených žáky pěti základních a čtrnácti středních škol. Nejvíce cen, celkem 5, získaly mladé oděvní návrhářky ze Školy umeleckého priemyslu Svidník.

více informací