Zapomenuté textilní a oděvní techniky – kategorie pro střední školy

Drhání, paličkování, síťování, různé druhy tkaní, předení, ruční šití, vyšívání a nepřeberné množství dalších technik je neodmyslitelně spjato s historií odívání, ale dnes už na ně většinou zapomínáme. Pojďme si však připomenout doby, kdy byly tyto a jiné techniky v rámci výroby oděvů zcela běžné.

Obrázky jsou ilustrační a byly vytvořeny umělou inteligencí.

V kolektivu nebo samostatně navrhněte a realizujte módní kolekci, ve které využijte tradiční a dnes již sporadicky využívané textilní techniky či postupy zhotovování oděvů. Provedení a výrobní materiály (oděvní i neoděvní) modelů v kolekci a jejich počet jsou zcela v kompetenci autora/autorů.

Kolekci si v den konání soutěže předvedou sami autoři nebo jimi určení modelové a modelky z řad spolužáků na přehlídkovém mole, načež bude ohodnocena porotou.

Podrobné informace

Vyhlášení kategorií pro střední školy
+ podmínky účasti

Přihlášení

Nejzazší termín podání přihlášek: 31. 5. 2024

Kolekce přihlašujte v soutěžním informačním systému ModelIS.

  1. Pokud jste ještě se systémem nepracovali, klikněte na odkaz výše a dále zvolte možnost [Otevřít registrační formulář]. Tam vyplňte požadované údaje, další informace poté dostanete do e-mailu.
  2. Pokud jste již se systémem pracovali, přihlaste se do něj pomocí svých údajů a následně vytvořte novou přihlášku do soutěže.

Účast je zpoplatněna částkou 250,- Kč za jednu přihlášenou kolekci. Počet přihlášených kolekcí je neomezený.

K přihlášce je nutno dodat hudbu ve formátu MP3 a jednu až tři fotografie kolekce (více informací v podmínkách účasti).

Nejzazší termín dodání hudby a fotografií: 6. 9. 2024


Ročník 2024

Další kategorie pro střední školy: