Technologie budoucnosti v oděvu – kategorie pro střední školy

Moderní technologie se čím dál častěji probíjejí i do textilního a oděvního průmyslu, kde zažívají bouřlivý rozvoj. Textilní materiály nyní dokážou např. měnit barvu v závislosti na okolních podmínkách nebo mít léčivé účinky. Oblečení dokonce zvládne kontrolovat životní funkce a za tmy nás svým osvětlením chránit v provozu na pozemních komunikacích.

Intenzivní výzkum v oblasti moderních textilních technologií vede Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci, spolupořadatel soutěže.

Obrázky jsou ilustrační a byly vytvořeny umělou inteligencí.

V kolektivu nebo samostatně navrhněte a realizujte módní kolekci, ve které využijte moderní technologie textilní nebo jiné povahy (např. nanotextilie, chytré textilie, elektronika, světla atd.). Provedení a výrobní materiály (oděvní i neoděvní) modelů v kolekci a jejich počet jsou zcela v kompetenci autora/autorů.

Kolekci si v den konání soutěže předvedou sami autoři nebo jimi určení modelové a modelky z řad spolužáků na přehlídkovém mole, načež bude ohodnocena porotou.

Podrobné informace

Vyhlášení kategorií pro střední školy
+ podmínky účasti

Přihlášení

Nejzazší termín podání přihlášek: 31. 5. 2024

Kolekce přihlašujte v soutěžním informačním systému ModelIS.

  1. Pokud jste ještě se systémem nepracovali, klikněte na odkaz výše a dále zvolte možnost [Otevřít registrační formulář]. Tam vyplňte požadované údaje, další informace poté dostanete do e-mailu.
  2. Pokud jste již se systémem pracovali, přihlaste se do něj pomocí svých údajů a následně vytvořte novou přihlášku do soutěže.

Účast je zpoplatněna částkou 250,- Kč za jednu přihlášenou kolekci. Počet přihlášených kolekcí je neomezený.

K přihlášce je nutno dodat hudbu ve formátu MP3 a jednu až tři fotografie kolekce (více informací v podmínkách účasti).

Nejzazší termín dodání hudby a fotografií: 6. 9. 2024


Ročník 2024

Další kategorie pro střední školy: