Mýty a pověry – kategorie pro střední školy

Letos se soutěž uskuteční v pátek třináctého. Toto magické datum je opředeno pověrami, kvůli kterým je považováno za nešťastné. Lidstvo si ale za staletí vytvořilo i mnoho jiných mýtů, pověr a pověstí. A stále vznikají – dnes například v podobě tzv. městských legend a hoaxů.

Obrázky jsou ilustrační a byly vytvořeny umělou inteligencí.

V kolektivu nebo samostatně navrhněte a realizujte módní kolekci, kde se inspirujte tradičními a moderními mýty, pověrami, pověstmi, městskými legendami apod. a převeďte je do oděvní podoby. Provedení a výrobní materiály (oděvní i neoděvní) modelů v kolekci a jejich počet jsou zcela v kompetenci autora/autorů.

Kolekci si v den konání soutěže předvedou sami autoři nebo jimi určení modelové a modelky z řad spolužáků na přehlídkovém mole, načež bude ohodnocena porotou.

Podrobné informace

Vyhlášení kategorií pro střední školy
+ podmínky účasti

Přihlášení

Nejzazší termín podání přihlášek: 31. 5. 2024

Kolekce přihlašujte v soutěžním informačním systému ModelIS.

  1. Pokud jste ještě se systémem nepracovali, klikněte na odkaz výše a dále zvolte možnost [Otevřít registrační formulář]. Tam vyplňte požadované údaje, další informace poté dostanete do e-mailu.
  2. Pokud jste již se systémem pracovali, přihlaste se do něj pomocí svých údajů a následně vytvořte novou přihlášku do soutěže.

Účast je zpoplatněna částkou 250,- Kč za jednu přihlášenou kolekci. Počet přihlášených kolekcí je neomezený.

K přihlášce je nutno dodat hudbu ve formátu MP3 a jednu až tři fotografie kolekce (více informací v podmínkách účasti).

Nejzazší termín dodání hudby a fotografií: 6. 9. 2024


Ročník 2024

Další kategorie pro střední školy: