Projekt Historie textilního průmyslu v Liberci – Textilana

V další části našeho cyklu o historii textilního průmyslu v Liberci se již přesuneme na místo, které je dle našeho názoru v tomto ohledu zcela nejvýznamnějším a nejznámějším. Dokládá to i obecné mínění, že se zánikem této továrny skončila i celá místní textilní tradice (to si samozřejmě nemyslíme). Nacházíme se tedy v areálu bývalé textilky, kterou nedaleko libereckého centra založil v 19. století průmyslník Johann Liebieg (o něm a jeho rodině si povíme více v jednom z následujících příspěvků).

O historii továrny by se daly psát dlouhé odstavce a strany; připomeňme však hlavně to, že za socialismu získala svůj všeobecně známý název Textilana (zde bylo ústředí tohoto podniku, který čítal i několik dalších závodů). V 90. letech výroba čelila útlumu, až byl na počátku 21. století komplex zdemolován – kromě jedné výrobní budovy, u které na tomto industriálně naladěném snímku pózuje letošní tvář soutěže.

Pětipodlažní budova dle návrhu architektů Maxe Kühna a Heinricha Fanty vznikla roku 1908. Za druhé světové války v ní probíhala výroba rádií značky Blaupunkt, kterou je budova stále často přezdívána. Demolici se jako jediná vyhnula – údajně pro svůj zachovalý stav a jedinečnou architekturu. Bohužel od té doby pouze chátrá, což se na ní za 20 let hodně projevilo. Vyhledávána je squattery a přesně před týdnem zde hořelo.